Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC och Extended Systems inleder samarbete om Mobila företagslösningar

17:00 / 7 September 2000 Empir Group Press release

MSC och Extended Systems inleder samarbete om Mobila företagslösningar ! MSC förstärker sin mobila inriktning och vässar utbudet med mobila lösningar för företag genom ett samarbete med Extended Systems Inc. Mobila handdatorer baserade på Palm OS, Pocket/PC, EPOC kan nu på ett effektivt och säkert sätt anslutas via mobil kommunikation för att nå företagsintern information. MSC inleder samarbete med Extended Systems Inc och dess nordiska generalagent Datanät AB. MSC kommer att utveckla och tillhandahålla lösningar på Extended Systems plattform XTNDConnect Server. Plattformen medger säker och effektiv synkronisering med Microsoft Exchange- och Lotus Notes-applikationer, som tex möjligheten att skicka e-mail, uppdatera kalender och adressbok, registrera order, tidrapportera .... och allt detta via en mobil handdator och mobil kommunikation. Personlig information och företagsinformation kan på detta sätt enkelt synkroniseras mellan handdatorn och företagsapplikationer......precis som om man vore hemma på kontoret ! Behovet av integrerade och säkra Mobila lösningar för företag ökar dramatiskt och antalet mobila handdatorer har flerfaldigats på kort tid. Den ökade användningen av trådlös kommunikation via mobila handdatorer höjer kraven på säker överföring mellan handdator och server. Med plattformen XTNDConnect Server uppnås hög säkerhetsnivå genom den inbyggda krypteringsmöjligheten. MSC kommer även att anpassa och specialutveckla vertikala mobila applikationer för företag som integrerar mot befintliga databaser och affärssystem. MSC är en komplett IT-partner på den snabbt växande marknaden för e- business. Kompetensområden är Internet och mobilt Internet, systemintegration, nätverk och kommunikation samt utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B- aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. Netto-omsättningen 1999 uppgick till 115 mkr och resultatet efter finansnetto till 34 mkr. För närvarande har MSC drygt 135 anställda. Extended Systems är en ledande tillverkare av mobila IT-lösningar som möjliggör integration av handdatorer och sk. smarta telefoner i företagens IT-strategi. Produkterna omfattar: serverbaserad datasynkronisering och administration för handdatorer, produkter för trådlös kommunikation (Bluetooth och IrDA), Linux-baserade Internet-lösningar, client/server databassystem samt ett komplett sortiment av printservers. Extended Systems' kunder och viktigaste partners omfattas av b.la. 3Com, IBM, Intel, Microsoft, Compaq, Motorola, Ericsson, Hewlett-Packard, Aglient, Sharp, NEC och Toshiba.. Datanät AB är en ledande generalagent och distributör i Norden för programvara och hårdvara med fokus på mobila IT-lösningar. Datanät har representerat Extended Systems sedan 1989. Produkterna distribueras via ett omfattande nät av systemintegratörer, konsulter, återförsäljare och distributörer. För ytterligare information kontakta: MSC Konsult AB: Muazzam Choudhury tel 08-446 55 06, e-mail: mc@msc.se, Per Svärdby tel 08-446 55 00, e-mail: per.svardby@msc.se Datanät AB: Claes Bäck, tel. 08-544 106 00, e-mail: claesb@datanat.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/07/20000907BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/07/20000907BIT00900/bit0002.pdf

Show as PDF