Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC utvecklar dokumenthanteringssystem för handdatorer

09:06 / 6 February 2001 Empir Group Press release

MSC utvecklar dokumenthanteringssystem för handdatorer MSC har i ett gemensamt projekt med Operationskliniken, Centrallasarettet i Västerås utvecklat ett dokumenthanteringssystem för klinikens personal. Projektet som går under namnet "Den öppna handen", innebär att merparten av alla dokument som personalen behöver för den dagliga verksamheten, skall finnas i den handdator som de utrustats med. Dokumenten innehåller medicinsk information såsom behandlingsrutiner och bruksanvisningar samt veckoinformation, telefonlistor mm. Distributionen och uppdateringen av dokumenten sker via ett internt nätverk genom att användarna fysiskt placerar sin handdator i en s.k. "synkroniseringsdocka", eller via infraröd kommunikation. - Genom denna lösning kan vi säkerställa att vår personal alltid har tillgång till aktuell och rätt information. Eftersom dokumenten alltid finns i fickan, kommer man oftare att konsultera olika kvalitetsdokument mm, vilket torde höja både vår effektivitet och kvalitet, säger Lennart Edmark, Klinikchef, Operationskliniken. - "Den öppna handen" är ett mycket intressant projekt. Vi har haft förmånen att arbeta med ett projekt där initiativet kommer från användarna. Ny mark har brutits, vilket har gjort projektet extra stimulerande, säger Per Ocklind, ansvarig för Mobila Lösningar på MSC. MSC är en komplett IT-partner på marknaden för e-business. MSC skapar affärslösningar från idé till genomförande, baserade på internet och mobilt internet. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. Bolaget är noterat vid Stockholms fondbörs O-lista. MSC har drygt 100 anställda. År 2000 uppgick nettoomsättningen till 107 mkr. För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD MSC, tel. 08-446 55 00 Per Ocklind, Mobila Lösningar MSC, tel. 08-446 55 08 Lennart Edmark, Klinikchef, Centrallasarettet, Västerås, tel. 021-17 30 00 Björn Ahlstedt, Överläkare, Centrallasarettet, Västerås, tel. 021-17 30 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00010/bit0002.pdf

Show as PDF