Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Nomineringskommitténs förslag till styrelse inför ordinarie bolagsstämma

10:51 / 29 March 2001 Empir Group Press release

Nomineringskommitténs förslag till styrelse inför ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämman i MSC Konsult AB år 2000 beslöt att, i likhet med tidigare år, en nomineringskommitté skulle utses för beredande och framläggande av förslag till styrelseledamöter och revisorer på ordinarie bolagsstämma år 2001. Nomineringskommittén har, efter samråd med bolagets huvudägare, anmält att de bland annat kommer att föreslå följande: Antalet styrelseledamöter föreslås till 5. Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Gert Schyborger, Per Bragée, Muazzam Choudhury, Stellan Nilsson samt nyval av Gunnel Linnertz. Till revisorer för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma år 2004 föreslås nyval av Deloitte & Touche Stockholm AB. MSC är en komplett IT-partner på marknaden för e-business. MSC skapar affärslösningar från idé till genomförande, baserade på internet och mobilt internet. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. Bolaget är noterat vid Stockholms fondbörs O- lista. MSC har drygt 100 anställda. År 2000 uppgick nettoomsättningen till 107 mkr. För ytterligare information kontakta: Lars Zacharoff, ordförande i nomineringskommittén, tel.nr 08 - 562 080 07 Helén Källholm, vice VD, tel.nr 08 - 446 55 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/29/20010329BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/29/20010329BIT00390/bit0001.pdf

Show as PDF