Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Rapport från MSCs bolagsstämma

18:32 / 5 April 2001 Empir Group Press release

Rapport från MSCs bolagsstämma På ordinarie bolagsstämman 2001-04-05 i MSC Konsult AB år 2000 beslutades att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Gert Schyborger, Per Bragée, Muazzam Choudhury och Stellan Nilsson. Till ny styrelseledamot valdes Gunnel Linnertz. Till revisorer för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma år 2004 valdes Deloitte & Touche Stockholm AB. I bokslutskommuniké per 2000-12-31 var ledningens bedömning att bolaget skulle få en god tillväxt och lönsamhet under år 2001. Marknaden har dock inte utvecklats som förväntat under det första kvartalet 2001 och ledningen konstaterar därför att rörelseresultatet för första kvartalet kommer att bli negativt. För helåret är prognosen fortfarande att MSC skall visa ett positivt resultat och kassaflöde. MSC är en komplett IT-partner på marknaden för e-business. MSC skapar affärslösningar från idé till genomförande, baserade på internet och mobilt internet. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. Bolaget är noterat vid Stockholms fondbörs O- lista. MSC har drygt 100 anställda. År 2000 uppgick nettoomsättningen till 107 mkr. För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel.nr 08 - 446 55 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT01130/bit0001.pdf

Show as PDF