Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC har tecknat avtal med Landstinget Västmanland för mobil dokumenthantering inom sjukvården

10:51 / 5 March 2002 Empir Group Press release

MSC har tecknat avtal med Landstinget Västmanland för mobil dokumenthantering inom sjukvården MSC har tecknat avtal med Landstinget Västmanland avseende utveckling av en mobil handdatorapplikation för dokument-hantering. Lösningen baseras på Palm handdatorer och integreras med befintliga system. Hundratals sjuksköterskor, läkare och övrig vårdpersonal inom Operationskliniken kommer att använda denna lösning. MSC utvecklar väl fungerade IT-lösningar i nära samarbete med kunderna. Lösningarna omfattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. De skapas genom modern teknik, metodik och management. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. MSC har cirka 80 anställda. År 2001 uppgick nettoomsättningen till 74 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. För ytterligare information kontakta: Per Svärdby, affärsområdeschef Mobile Solutions, tel nr 0709-43 68 86 Muazzam Choudhury, VD, tel.nr - 070 - 595 83 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00340/wkr0002.pdf

Show as PDF