Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC har tecknat ramavtal med Forsmarks Kraftgrupp i Östhammar

14:06 / 11 March 2002 Empir Group Press release

MSC har tecknat ramavtal med Forsmarks Kraftgrupp i Östhammar MSC har förlängt ramavtalet med Forsmarks Kraftgrupp AB avseende utveckling av administrativa rutiner och support av nätverk. Tjänsterna omfattar projektledning, systemutveckling och nätverkssupport. Forsmarks Kraftgrupp AB producerar elkraft och är beläget i norra Roslagen. MSC utvecklar väl fungerade IT-lösningar i nära samarbete med kunderna. Lösningarna omfattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. De skapas genom modern teknik, metodik och management. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. MSC har cirka 80 anställda. År 2001 uppgick nettoomsättningen till 74 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. För ytterligare information kontakta: Stellan Nilsson, affärsområdeschef, tel nr 08 - 446 55 02 Muazzam Choudhury, VD, tel.nr 08 - 446 55 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00880/wkr0002.pdf

Show as PDF