Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Nyval av Eva Gidlöf i MSC:s styrelse

13:59 / 20 March 2002 Empir Group Press release

Nyval av Eva Gidlöf i MSC:s styrelse Vid den ordinarie bolagsstämman i MSC Konsult AB år 2001 beslöts att, i likhet med tidigare år, en nomineringskommitté skulle utses för beredande och framläggande av förslag till styrelseledamöter och revisorer på ordinarie bolagsstämma år 2002. Nomineringskommittén har, efter samråd med bolagets huvudägare, anmält att de bland annat kommer att föreslå nyval av Eva Gidlöf vid den ordinarie bolagsstämman den 25 april.. Eva Gidlöf är företagsledningskonsult och var tidigare VD för Cap Gemini Ernst & Young i Sverige. Hon är också ledamot i flera styrelser, bl a styrelsen för Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation. Antalet styrelseledamöter föreslås oförändrat till fem. Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Gert Schyborger, Gunnel Linnertz, Muazzam Choudhury, Stellan Nilsson samt nyval av Eva Gidlöf MSC utvecklar väl fungerade IT-lösningar i nära samarbete med kunderna. Lösningarna omfattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. De skapas genom modern teknik, metodik och management. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. MSC har cirka 80 anställda. År 2001 uppgick nettoomsättningen till 74 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. För ytterligare information kontakta: Lars Zacharoff, ordförande i nomineringskommittén, tel. 08 - 562 080 07 Helén Källholm, vice VD, tel. 08 - 446 55 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00850/wkr0002.pdf

Show as PDF