Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Rapport från MSCs bolagsstämma

10:08 / 26 April 2002 Empir Group Press release

Rapport från MSCs bolagsstämma På ordinarie bolagsstämman 2002-04-25 i MSC Konsult AB för år 2001 beslutades att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Gert Schyborger, Gunnel Linnertz, Muazzam Choudhury och Stellan Nilsson. Till ny styrelseledamot valdes Eva Gidlöf. I boksluts kommunikén per 2000-12-31 var ledningens bedömning att osäkerheten runt marknadsutvecklingen år 2002 är stor. Efterfrågan kommer sannolikt att vara fortsatt svag under hela året. De kapacitetsanpassningar som gjorts under år 2001 har tillsammans med marknadsutvecklingen medfört en kraftig omsättningsminskning. Trots det har rörelsen visat ett positivt resultat för första kvartalet med 0,9 mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,6 %. MSC utvecklar väl fungerade IT-lösningar i nära samarbete med kunderna. Lösningarna omfattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. De skapas genom modern teknik, metodik och management. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. MSC har cirka 80 anställda. År 2001 uppgick nettoomsättningen till 74 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel.nr 08 - 446 55 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00320/wkr0002.pdf

Show as PDF