Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport 2003-09-30 (9 månader)

08:50 / 5 November 2003 Empir Group Press release

Delårsrapport 2003-09-30 (9 månader) · Nettoomsättningen uppgick till 30,9 (42,0) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -4,8 (-5,5) mkr · Resultat per aktie uppgick till -1,51 (-1,73) kr · Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgår till 22,4 (25,7) mkr För ytterligare information vänligen kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08-446 55 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031104BIT01030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031104BIT01030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF