Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC tecknar samarbetsavtal med Intrum Justitia Sverige AB

14:12 / 13 November 2003 Empir Group Press release

MSC tecknar Samarbetsavtal med Intrum Justitia Sverige AB genom dotterbolaget Index Utbildning avseende utbildningstjänster inom IT MSC har tecknat ett samarbetsavtal med Intrum Justitia Sverige AB genom dotterbolaget Index Utbildning AB. Avtalet omfattar utbildningstjänster inom IT och gäller under 1 år med möjlighet till förlängning. Index Utbildning AB erbjuder utbildning inom IT, kommunikation och ledning. IT-utbildning genomförs i Microsofts Office-produkter, Adobes programvaror, Lotus grupprogramvara, Rational Softwares produkter inom metodik samt IT-säkerhetsprodukter från Symantec. Övriga utbildningar innefattar bl.a. Presentationsteknik, personlig effektivitet och säljteknik. Index Utbildning har varit verksamma sedan 1987. MSC är en långsiktig och stabil partner som skapar kundanpassade IT- lösningar i nära samarbete med kunden. Lösningarna omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, metodik, infrastruktur och utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transport. MSC har cirka 60 anställda. År 2002 uppgick nettoomsättningen till 56 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21 Kerstin Mill, Kundansvarig, tel. nr. 08 - 545 25 332 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00780/wkr0002.pdf

Show as PDF