Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSCs huvudägare Muazzam Choudhury har ej avyttrat 456 800 B-aktier

15:15 / 10 December 2003 Empir Group Press release

MSCs huvudägare Muazzam Choudhury har ej avyttrat 456 800 B-aktier Den information om försäljning av 456 800 B-aktier i MSC Konsult AB som presenterats på Finansinspektionens insynslista är en intern transaktion. Muazzam Choudhury har ej avyttrat 456 800 B-aktier. En intern transaktion inom den Bank där aktierna är förvarade har utlöst denna information. MSC är en långsiktig och stabil partner som skapar kundanpassade IT- lösningar i nära samarbete med kunden. Lösningarna omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, metodik, infrastruktur och utbildning. Utbildningsverksamheten bedrivs genom dotterbolaget Index Utbildning AB. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transport. MSC har cirka 50 anställda. År 2002 uppgick nettoomsättningen till 56 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00640/wkr0002.pdf

Show as PDF