Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Delårsrapport 2003-03-31

17:50 / 6 May 2003 Empir Group Press release

Delårsrapport 2003-03-31 · Rörelseresultat efter avskrivningar -0,8 (0,9) mkr · Nettoomsättningen uppgick till 12,4 (16,0) mkr · Kassa och bank uppgår till 22,6 (22,2) mkr Stockholm den 6 maj 2003 Styrelsen För ytterligare information kontakta VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06 eller ekonomichef Jenny Kjelvik på tfn 08-446 55 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01110/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01110/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF