Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Konsult AB utser Remium Securites till market maker

14:48 / 12 May 2003 Empir Group Press release

MSC Konsult AB utser Remium Securites till market maker MSC Konsult AB har utsett Remium Securities till market maker för sin B- aktie som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Syftet är att minska prisskillnaden i aktien och öka aktiens likviditet. Market making åtagandet påbörjas fr.o.m. den 12 maj 2003. Om MSC Konsult AB (www.msc.se): MSC är en långsiktig och stabil partner som skapar kundanpassade IT- lösningar i nära samarbete med kunden. Lösningarna omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, metodik, infrastruktur och utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. MSC har cirka 60 anställda. År 2002 uppgick nettoomsättningen till 56 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. Om Remium (www.remium.com): Remium är en fondkommissionär specialiserad på aktiehandel, finansiell analys och rådgivning med fokus på tillväxtföretag. Bolaget är medlem på Stockholmsfondbörs sedan 1996 och på Helsinki Stock Exchange sedan 2000. För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, MSC +46 (0)8-519 030 00 Björn Garat, Remium Securities +46-(0)8-454 32 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00730/wkr0002.pdf

Show as PDF