Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Rapport från MSCs bolagsstämma

11:23 / 7 May 2003 Empir Group Press release

Rapport från MSCs bolagsstämma På ordinarie bolagsstämman 2003-05-06 i MSC Konsult AB för år 2002 beslutades att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Gert Schyborger, Gunnel Linnertz, Muazzam Choudhury, Stellan Nilsson och Eva Gidlöf. Till revisorer för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma 2007 valdes BDO Feinstein Revision AB. MSC är en långsiktig och stabil partner som skapar kundanpassade IT- lösningar i nära samarbete med kunden. Lösningarna omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, metodik, infrastruktur och utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. MSC har cirka 60 anställda. År 2002 uppgick nettoomsättningen till 56 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 08-446 55 06, 070-595 83 21 Jenny Kjelvik, Ekonomichef, tel. nr 08-446 55 12, 070-10 22 25 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00320/wkr0002.pdf

Show as PDF