Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Delårsrapport 2003-06-30

10:10 / 13 August 2003 Empir Group Press release

Delårsrapport 2003-06-30 (6 månader) · Nettoomsättningen uppgick till 24,3 (30,4) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-3,0) mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,94) kr · Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgår till 27,1 (26,7) mkr För ytterligare information vänligen kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08-446 55 06 eller Jenny Kjelvik, ekonomichef på tel. 08-446 55 12 MSC är en långsiktig och stabil partner för att skapa kundanpassade IT- lösningar. MSC är en flexibel leverantör med en bred kundkrets i flera olika branscher. MSCs tjänster omfattar systemutveckling, verksamhetsutveckling, metodik, infrastruktur och utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, försäkring, resor och transporter samt telekommunikation. Målsättningen är att etablera långa nära relationer med kunderna och leverera lösningar med största möjliga kundnytta. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/13/20030812BIT00730/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/13/20030812BIT00730/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF