Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC ändrar datum för ordinarie bolagsstämma till 25 maj, 2004

12:00 / 19 April 2004 Empir Group Press release

MSC ändrar datum för ordinarie bolagsstämma till 25 maj, 2004 MSC ändrar tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2004 till den 25 maj 2004 kl. 17:00. Orsaken till ändringen är av administrativ karaktär. Företagets rapportering påverkas ej och Delårsrapport för årets första 3 månader publiceras som planerat den 12 maj. MSC är ett konsultföretag som hjälper sina kunder att öka affärsnytta med IT. Affärsnyttan med IT realiseras genom bra investeringsbeslut, kundanpassade applikationer och utbildning. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, teknik och utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transport. MSC har cirka 50 anställda. År 2003 uppgick nettoomsättningen till 41 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/19/20040419BIT20380/wkr0006.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/19/20040419BIT20380/wkr0008.doc

Show as PDF