Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Pressmeddelande

Stockholm 2005-11-28MSC tecknar Samarbetsavtal med Länsförsäkringar AB för utbildningstjänster inom IT.MSC har tecknat samarbetsavtal med Länsförsäkri...

13:48 / 28 Nov Empir Group Press release

Delårsrapport januari – september 2005

Januari-september 2005
• Nettoomsättningen ökade med 32 % till 29,5 (22,4) mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 (-2,8) mkr
• Resultatet pe...

08:50 / 9 Nov Empir Group Press release

Delårsrapport januari – juni 2005

April-juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 43 % till 10,6 (7,4) mkr Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-0,8) mkrResultatet per aktie uppgick ti...

10:00 / 16 Aug Empir Group Press release

Pressmeddelande

MSC tecknar samarbetsavtal med Industritjänstemannaförbundet SIF genom dotterbolaget Index Utbildning avseende utbildnings-tjänster inom IT.MSC har te...

10:31 / 15 Jun Empir Group Press release

Rapport från MSCs bolagsstämma

Redogörelse av bolagsstämmans beslut:Vid ordinarie bolagsstämma 2005-05-18 i MSC Konsult AB för år 2004 fastställdes av styrelsen framlagd resultaträk...

10:14 / 19 May Empir Group Press release

Delårsrapport januari – mars 2005

Nettoomsättningen uppgick till 10,1 (8,7) mkrResultat efter skatt uppgick till 0,8 (-0,8) mkrResultat per aktie uppgick till 0,26 (-0,26) krLikvida me...

11:00 / 12 May Empir Group Press release

PRESSMEDDELANDE Stockholm 2005-05-09

MSC tidigarelägger datumet för publicering av delårsrapporten januari-mars 2005 till torsdagen den 12 maj 2005.MSC tidigarelägger tidpunkten för publi...

13:44 / 9 May Empir Group Press release

Bokslutskommuniké 2004-12-31

Oktober-december 2004 Nettoomsättningen uppgick till 9,6 (10,1) mkrResultat efter skatt uppgick till 0,8 (-3,4) mkrResultat per aktie uppgick till 0,3...

08:30 / 15 Feb Empir Group Press release