Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Pressmeddelande

13:48 / 28 November 2005 Empir Group Press release

Stockholm 2005-11-28

MSC tecknar Samarbetsavtal med Länsförsäkringar AB för utbildningstjänster inom IT.

MSC har tecknat samarbetsavtal med Länsförsäkringar AB genom dotterbolaget Index Utbildning AB. Avtalet omfattar utbildningstjänster inom IT. Avtalet gäller tillsvidare med 1 månads uppsägningstid för båda parter.

För ytterligare information kontakta:

Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21

Index Utbildning AB erbjuder IT och management utbildning. IT-utbildning genomförs i Microsofts Office-produkter, Adobes programvaror, Lotus grupprogramvara, Rational Softwares produkter inom metodik samt IT-säkerhetsprodukter från Symantec. Managementutbildning innefattar bl.a. presentationsteknik och säljteknik. MSC är ett IT konsultföretag med inriktning på verksamhetsutveckling, systemutveckling och utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, resor och transporter samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. Målet är att alltid vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC sysselsätter cirka 45 personer. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien på OMX Stockholmbörsens O-lista.

Show as PDF