Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC tecknar ramavtal med Praktikertjänst avseende Tjänster inom Systemutveckling, Projektledning och Teknik.

10:14 / 22 March 2005 Empir Group Press release

Stockholm 2005-03-22

MSC har skrivit ett ramavtal med Praktikertjänst. Avtalet omfattar bl.a. tjänster inom Systemutveckling, Projektledning och Teknik. Avtalet gäller till och med december 2005.

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat, entreprenörsdriven tandvård, hälso- och sjukvård och omsorg där de 2 200 ägarna, tandläkarna, läkarna, sjukgymnasterna med flera, själva arbetar med vården. Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i producentkooperativ form på småskaliga mottagningar över hela landet. Det finns också drygt 20 mindre och medelstora dotterbolag inom vård, omsorg och skola. Omsättningen är 8,6 miljarder kronor och antalet medarbetare 14 500. www.praktikertjanst.se MSC är ett IT-konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar och utbildning. Tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, tekniktjänster och utbildning. Utbildning bedrivs genom dotterbolaget INDEX UTBILDNING AB. MSC har drygt 40 medarbetare. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. www.msc.se

Show as PDF