Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

PRESSMEDDELANDE Stockholm 2005-05-09

13:44 / 9 May 2005 Empir Group Press release

MSC tidigarelägger datumet för publicering av delårsrapporten januari-mars 2005 till torsdagen den 12 maj 2005.

MSC tidigarelägger tidpunkten för publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2005 till torsdagen den 12 maj 2005. Det tidigare angivna datumet för delårsrapportens publicering var onsdagen den 18 maj 2005.

MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. MSC har cirka 25 anställda. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. www.msc.se

Show as PDF