Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Pressmeddelande

10:31 / 15 June 2005 Empir Group Press release

MSC tecknar samarbetsavtal med Industritjänstemannaförbundet SIF genom dotterbolaget Index Utbildning avseende utbildnings-tjänster inom IT.

MSC har tecknat ett samarbetsavtal med Industritjänstemannaförbundet SIF genom dotterbolaget Index Utbildning AB. Avtalet omfattar utbildningstjänster inom IT och gäller ett år till och med 30 maj, 2006.

För ytterligare information kontakta:

Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21

Index Utbildning AB erbjuder utbildning inom IT, kommunikation och ledning. IT-utbildning genomförs i Microsofts Office-produkter, Adobes programvaror, Lotus grupprogramvara samt IT-säkerhetsprodukter från Symantec. Övriga utbildningar innefattar bl.a. presentationsteknik, personlig effektivitet och ledarskap. Index Utbildning har varit verksamma sedan 1987. MSC är ett IT-konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar och utbildning. Tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, tekniktjänster och utbildning. Utbildning bedrivs genom dotterbolaget INDEX UTBILDNING AB. MSC har drygt 40 medarbetare. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. www.msc.se

Show as PDF