Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC tidigarelägger publicering av halvårsrapporten 2005 till tisdagen den 16 augusti 2005

11:30 / 9 August 2005 Empir Group Press release

PRESSMEDDELANDE Stockholm 2005-08-09

MSC tidigarelägger tidpunkten för publicering av delårsrapporten för januari-juni 2005 med en vecka till tisdagen den 16 augusti 2005. Det tidigare angivna datumet för delårsrapportens publicering var onsdagen den 24 augusti 2005.

MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. MSC har cirka 25 anställda. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. www.msc.se

Show as PDF