Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC tecknar ett samarbetsavtal med Wallstar Support AB avseende IT och management tjänster.

13:27 / 20 September 2005 Empir Group Press release

MSC har tecknat ett samarbetsavtal med Wallstar Support AB. Avtalet omfattar leverans av tjänster inom Management, Projektledning, Systemutveckling, Helpdesk, Support, Drift och Utbildning. Avtalet gäller tills vidare.

Stockholm 2005-09-20

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21

MSC är ett IT konsultföretag som hjälper kunden att realisera affärsnytta med IT. Affärsnyttan realiseras genom utveckling av affärsprocesser, utveckling och förvaltning av kundanpassade IT lösningar. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom och transport. Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling och utbildning. Utbildning marknadsförs och säljs via dotterbolaget INDEX Utbildning AB. MSC sysselsätter cirka 45 medarbetare. År 2004 uppgick nettoomsättningen till 32 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. www.msc.se

Show as PDF