Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC tecknar Samarbetsavtal med Syntell avseende ett IT och management tjänster.

13:35 / 20 June 2006 Empir Group Press release

Avtalet omfattar en viljeförklaring om djupare samarbete mellan de två bolagen. MSC och Syntell har funnit att företagen kompletterar varandra på såväl kunskapsinriktning som kunder och har därför beslutat att inleda diskussioner om ett samarbete med syftet att marknadsföra varandras tjänster mot respektive kunder och kundgrupper.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD MSC Konsult AB, tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21 Mats Björkeroth, VD Syntell AB, tel. nr 08-660 0280, 070 782 12 15


MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm http://www.msc.se, info@msc.se Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

OM MSC: MSC är ett IT företag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och Förvaltning, Drift och Infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC sysselsätter cirka 45 personer. År 2005 uppgick nettoomsättningen till 42 mkr. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörsens O-lista 1998. OM Syntell: Syntell är ett högkompetensföretag inom teknik och IT med internationell framtoning och som levererar konsulting, utbildning och affärslösningar genom egna konsulter och Partnernätverk. Kundbasen är Försvarsmyndigheter och försvarsindustri, andra myndigheter som t ex Landstingen och även tung industri. Syntell förfogar över ett stort antal sk. Ramavtal. Bolaget, som har haft en snabb tillväxt, omsatte ca 48 mkr år 2005.

Show as PDF