Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Ökning av antalet aktier i MSC Konsult

18:22 / 1 November 2007 Empir Group Press release

Under oktober månad tecknades 851 040 nya B-aktier till följd av förvärvet av Toolkit Software AB.

Det totala antalet aktier per den 31 oktober 2007 har ökat från 3 170 000 till 4 021 040 aktier fördelat på 400 000 A-aktier och 3 621 040 B-aktier. En B-aktier berättigar till 1/10 röst. Det totala röstvärdet ökade från 677 000 till 762 104.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, 08-446 55 06, 070-595 83 21,

MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 www.msc.se, Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Kort om MSC: MSC tillhandahåller konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling, test och infrastruktur. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.