Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Årsredovisning 2006

14:08 / 10 April 2007 Empir Group Press release

MSCs årsredovisning för 2006 finns nu tillgänglig på www.msc.se

Samtidigt pågår distribution av årsredovisningen till samtliga aktieägare.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, 08-446 5506, 070-595 8321,

Detta är MSC MSC är ett IT konsultföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och systemförvaltning, Drift och infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörs 1998.

Show as PDF