Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport Januari – September 2008

Januari – September 2008 Nettoomsättningen ökade med 95 % till 38,5 (19,7) mkrRörelseresultatet uppgick till -0,6 (-1,1) mkrResultat efter skatt uppgi...

08:50 / 23 Oct Empir Group Press release

Delårsrapport Januari – Juni 2008

Januari – Juni 2008 Nettoomsättningen ökade med 104 % till 29,8 (14,6) mkrRörelseresultatet uppgick till 1,4 (-0,2) mkrResultat efter skatt uppgick ti...

08:50 / 21 Aug Empir Group Press release

MSC tecknar leverantörsavtal med NASDAQ OMX.

MSC tecknar avtal med NASDAQ OMX om leveranser av konsulttjänster. Avtalet omfattar leverans inom systemutveckling, test, projektledning och teknik.MS...

09:10 / 2 Jul Empir Group Press release

Information från MSCs årsstämma 2008

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 15 maj 2008 för verksamhetsåret 2007. Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:Stämman fastställde...

17:24 / 15 May Empir Group Press release

MSCs Delårsrapport Januari – Mars 2008

Januari – Mars 2008 Nettoomsättningen ökade med 109 % till 15,8 (7,6) mkrRörelseresultatet uppgick till 1,3 (0,0) mkrRörelsemarginalen ökade till 8,2 ...

08:50 / 15 May Empir Group Press release

Årsredovisning för MSC Konsult AB (publ)

MSC Konsults publicerar idag den fullständiga årsredovisning för 2007.Årsredovisningen kan laddas ned från MSC Konsults hemsida: www.msc.seÅrsredovisn...

14:56 / 30 Apr Empir Group Press release

Bokslutskommuniké 2007

Oktober - december 2007 Nettoomsättningen ökade med 101 % till 17,2 (8,6) mkrRörelseresultatet uppgick till 0,9 (0,5) mkrResultat efter skatt uppgick ...

08:30 / 13 Feb Empir Group Press release