Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC säljer INDEX Utbildning AB och fokuserar på konsultverksamheten.

11:07 / 4 March 2008 Empir Group Press release

Stockholm 2008-03-04

MSC tecknar avtal med Lexicon AB om försäljning av INDEX Utbildning AB. Försäljningssumman är 650 000 kr. och tillträdesdatum är 2008-03-01.

Under 2007 hade INDEX en försäljning på ca 4 mkr och en förlust på ca 0,5 mkr.

MSC säljer INDEX Utbildning AB och därmed renodlar kärnrörelsen som är IT konsultverksamhet.

INDEX Utbildning ABs verksamhet kommer att utvecklas positivt under Lexicon som är ett utbildningsföretag.

”INDEX Utbildning ABs kunder kommer att få ett bredare utbud av kompetensutbildning inom Lexicon” säger Lars Sundelin, VD, Lexicon AB.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, MSC Konsult AB tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21 Lars Sundelin, VD, Lexicon AB 08 - 545 214 07, 0705-600 791

MSC är ett IT konsult företag med inriktning på Systemutveckling, Teknik och IT management. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. MSC sysselsätter cirka 65 personer. År 2007 uppgick nettoomsättningen till 36 mkr. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Nordens small cap lista 1998. Lexicon AB är Sveriges största privata utbildningsgrupp. Sedan 1979 har Lexicon framgångsrikt utbildat människor i IT och affärskunskap. Över En miljon människor har hittills valt att utveckla sin kompetens hos Lexicon.

Show as PDF