Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Årsredovisning för MSC Konsult AB (publ)

14:56 / 30 April 2008 Empir Group Press release

MSC Konsults publicerar idag den fullständiga årsredovisning för 2007.

Årsredovisningen kan laddas ned från MSC Konsults hemsida: www.msc.se

Årsredovisningen i tryckt version kan beställas från MSC via e-post

MSC är ett IT konsult företag med inriktning på Systemutveckling, Teknik och IT management. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Bolaget grundades 1987 och B-aktien är listad på OMX Nordiska Börs, Small Cap listan.

Show as PDF