Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Överlåtelse av aktier till kapitalförsäkringar

13:38 / 11 April 2008 Empir Group Press release

Stockholm 2008-04-11

Nils-Olof Biderholt, affärsområdeschef för MSC Konsult, har per den 10 april 2008 överlåtit 335 186 MSC aktier till en direkt ägd kapitalförsäkring.

Jonas Lindskog, konsultchef på MSC Konsult, har per den 10 april 2008 överlåtet 335 186 MSC aktier till en direkt ägd kapitalförsäkring. Jonas Lindskogs samlade innehav av aktier i MSC Konsult, direkt och via kapitalförsäkringar, uppgår oförändrat till 342 186 aktier.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD MSC Konsult AB Tel. 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21

MSC är ett IT konsult företag med inriktning på Systemutveckling, Teknik och IT management. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Bolaget grundades 1987 och B-aktien är listad på OMX Nordiska Börs, Small Cap listan.

Show as PDF