Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC tecknar leverantörsavtal med NASDAQ OMX.

09:10 / 2 July 2008 Empir Group Press release

MSC tecknar avtal med NASDAQ OMX om leveranser av konsulttjänster. Avtalet omfattar leverans inom systemutveckling, test, projektledning och teknik.

MSC har sedan 1998 arbetat med NASDAQ OMX:s system och levererat konsulttjänster och därigenom besitter MSC en stor verksamhetskompetens inom värdepappershandel.

Avtalet är en förlängning av tidigare skrivna avtal och gäller 12 månader framåt.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, MSC Konsult AB tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21

MSC är ett IT konsult företag med inriktning på Systemutveckling, Teknik och IT management. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa konsulttjänster inom IT. Genom vårt strukturerade arbetssätt och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi lösningar med hög affärsnytta. MSC sysselsätter cirka 60 personer. År 2007 uppgick nettoomsättningen till 36 mkr. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på NASDAQ OMX Nordens small cap lista 1998.

Show as PDF