Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari – Juni 2009

08:50 / 20 August 2009 Empir Group Press release

Januari – Juni 2009

  • Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (29,8) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (1,4) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (0,7) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,43 (0,17) krApril – Juni 2009
  • Nettoomsättningen uppgick till 10,8 (14,0) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,0 (0,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (-0,1) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,34 (-0,03) kr

VD:s kommentarer Trots att investeringsklimatet i Sverige har varit svårt så har MSC presterat ett klart bättre resultat för det andra kvartalet jämfört med föregående år. Vi har också lyckats med att förbättra resultatet något för det första halvåret. Det allmänna klimatet för IT investeringar har varit generellt lågt under perioden, framför allt hos de stora företagen. Vi tycker dock att det finns en mer positiv investeringsvilja hos medelstora och mindre företag där MSC har strävat efter att bredda sin kundbas. Denna strävan har också gett resultat under perioden. MSC har även fokuserat mer på lösningsförsäljning som har inbringat nya beställningar under perioden. Vi har även haft en god beläggningsgrad under det första halvåret.

MSC har anpassat sin kapacitet, minskat overhead och fokuserat på lönsamhet under det första halvåret. Priserna har varit under en viss press men samtidigt så har lönekostnaderna varit under kontroll. Sammantaget så har det första halvåret varit positivt för MSC.

Sveriges ekonomiska klimat lär fortsätta att vara negativt under resten av året. Därmed är utsikterna för MSC osäkra. Trots detta så tror vi att resultatet för helåret kommer att bli bättre än det var för 2008.

Marknaden Det negativa klimatet för den svenska ekonomin fortsatte under det andra kvartalet. Investeringsviljan hos MSC:s kunder, framför allt hos de större företagen, varit fortsatt låg. Det finns dock en något högre investeringsvilja hos mindre kundföretag där MSC har strävat efter att öka sin närvaro, framför allt inom den finansiella sektorn. MSC:s försäljning hos de större företagen har minskat under perioden samtidigt som den har ökat bland de medelstora och mindre företagen. MSC:s försäljning mot den offentliga sektorn har ökat något under det första halvåret.

Utsikter De ekonomiska utsikterna för Sverige lär fortsätta att vara negativa under resten av året. Utsikterna för MSC för helåret förblir därmed osäkra. Trots detta så tror styrelsen att resultatet för helåret kommer att förbättras jämfört med 2008.


För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post: mc@msc.se

Detta är MSC MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Teknik och IT-Management. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF