Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Konsult AB: Meddelar nytt antal aktier

08:50 / 31 January 2011 Empir Group Press release

Pressmeddelande Stockholm, 31 januari 2011

Antalet utestående aktier i MSC Konsult AB (publ) uppgår per den 31 januari 2011 till 8 042 080 st. med anledning av att företrädesemission beslutad av bolagsstämman den 1 december 2010 fulltecknades och därmed ökade antalet aktier med 4 021 040 st. Aktiekapitalet ökar med 6 031 560 SEK och uppgår efter emissionen till 12 063 120 SEK. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD - MSC Konsult AB

Telefon: 073-917 16 61

E-post:

Show as PDF