Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport Januari - September 2012

Januari - September 2012 · Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (28,4) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -2,4 (-0,8) mkr · Resultat efter skatt upp...

08:50 / 26 Oct Empir Group Press release

Delårsrapport Januari - Juni 2012

Januari - Juni 2012 · Nettoomsättningen uppgick till 24,1 (19,4) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-1,2) mkr · Resultat efter skatt uppgick ...

08:50 / 17 Aug Empir Group Press release

Information från MSCs årsstämma 2012

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 3 maj 2012 för verksamhetsåret 2011.Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:Stämman fastställde de...

08:50 / 4 May Empir Group Press release

Delårsrapport Januari - Mars 2012

Januari - Mars 2012 · Nettoomsättningen uppgick till 13,7 (9,5) mkr · Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,5) mkr · Resultat efter skatt uppgick ti...

08:50 / 3 May Empir Group Press release

MSC Årsredovisning 2011

MSC årsredovisning för 2011.
Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/msc/r/msc-arsredovisning-2011,c9244930...

10:41 / 11 Apr Empir Group Press release

Bokslutskommuniké 2011

Januari - December 2011 · Nettoomsättningen uppgick till 41,9 (31,3) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-12,7) mkr · Resultat efter skatt upp...

08:50 / 10 Feb Empir Group Press release