Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC tecknar Avtal för förvärv av Pro4U Open Source

08:50 / 17 December 2012 Empir Group Press release

Stockholm, 17 december 2012. MSC Konsult AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Pro4U Open Source AB. Open Source är ett helägt dotterbolag till IT-konsultföretaget Pro4U AB. Bolagets årsomsättning uppgår idag till ca 20 miljoner SEK.

Open Source levererar konsulttjänster till offentlig sektor, främst via ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet gäller "Öppna programvaror" och kan användas av mer än 370 statliga myndigheter, 200 kommuner och 20 landsting.

- Syftet med förvärvet är dels att stärka MSCs position inom offentlig sektor, dels att skapa förutsättningar för att vidareutveckla MSCs styrka inom Open Source. MSC har stark kompetens inom "Öppna programvaror" och arbetar redan idag som leverantör till offentlig sektor inom detta intressanta teknikområde. Genom förvärvet får vi, via avtalet med Kammarkollegiet, möjlighet att intensifiera vår satsning och utvecklas till en bättre leverantör till såväl nya som befintliga kunder, säger Matz Borsch, vd på MSC.

- I och med grundaren, Gert-Åke Wennbergs, tragiska bortgång i december 2011 har vi upplevt att bolaget behöver en ny hamn som kan tillvarata möjligheterna i den dynamiska sektorn. MSCs strategiska inriktning mot att bli den ansvarsfulla helhetsleverantören inom Open Source-sektorn gör att kunderna nu får ett mycket intressant alternativ, säger Tor Nilsson, VD på Pro4u AB.

Tillträde beräknas ske den 2 januari 2013 och förvärvet bedöms ha en marginellt positivt påverkan på MSCs resultat.

För mer information, kontakta:

Matz Borsch, VD, MSC, +46 73 9171661

Nils-Olof Biderholt, Försäljningschef, MSC +46 70 9519090

Tor Nilsson, VD, Pro4U, +46 70 5651150Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/msc/r/msc-tecknar-avtal-for-forvarv-av-pro4u-open-source,c9349748

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/468/9349748/77357.pdf

Show as PDF