Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Konsult AB Årsredovisning 2012

08:50 / 11 April 2013 Empir Group Press release

Styrelsen och verkställande direktören för MSC Konsult AB (publ), org.nr 556313-5309, med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/msc/r/msc-konsult-ab-arsredovisning-2012,c9398663

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/468/9398663/111316.pdf

Show as PDF