Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Konsult och Efecte ingår partnerskap kring systemlösningar för IT-tjänsteadministration och Självbetjäning på den Nordiska marknaden.

08:30 / 9 April 2013 Empir Group Press release

MSC kommer med detta partnerskap att förstärka sitt erbjuda till marknaden med Efectes programvaruportfölj kring systemlösningar för IT-tjänsteadministration, "Efecte Service Management Suite" samt Självbetjäning, "Efecte Self-Service Channel". MSC kommer nu att erbjuda befintliga och nya kunder totallösningar med både tjänster och produkter för effektivare IT-verksamhet och anställdas Självbetjäning.

Partnerskapet mellan MSC och Efecte kommer att förstärka båda företagens position i Skandinavien. Efecte har redan idag en ledande position på hemmamarknaden i Finland. Partnerskapet med MSC är ett viktigt steg i Efectes satsning på geografisk breddning, i första hand inom Skandinavien. MSCs kunder finns idag bland stora och medelstora företag i Sverige.

"Vi ser en stor fördel i att kunna erbjuda Efectes programvaruportfölj till såväl nya som befintliga kunder. Vi för redan flera samtal med kunder där vi kan förstärka och utöka våra befintliga tjänsteleverenser, exempelvis inom Service Desk området nu också med produktlösningar" säger Matz Borsch, VD på MSC Konsult. "Vi ser också fram emot att erbjuda process- och konsulttjänster till Efectes befintliga kunder för att vidareutveckla de lösningar de redan köpt av Efecte."

Mjukvaruföretaget Efecte utvecklar lösningar för IT-tjänsteadministration, en slutanvändarvänlig självbetjäningskanal med syftet att förenkla affärsprocesser och tjänsteproduktion för IT-leverantörer och dess kunder samt RM5 IdM lösning för identitets- och åtkomstkontroll. Efectes självbetjäningskanal möjliggör för de anställda att beställa hela tjänsteutbudet som erbjuds dem av deras IT-leverantör på ett snabbt, effektivt och tydligt sätt ifrån en enda plats på deras intranät, självbetjäningskanalen. Efecte erbjuder sina lösningar genom partners, så som MSC, till marknaden. Efecte grundades 1998 och har huvudkontoret i Esbo, Finland.

"Partnerskapet med MSC är en viktigt milstople i Efectes satsning på Skandinavien och vi ser framemot att få bistå MSCs i deras satsning på marknadssegmenten för IT-tjänsteadministration och Självbetjäning", säger Ronne Hamerslag, Efectes Landschef för Sverige.

MSC tillhandahåller högkvalitativa konsulttjänster inom IT. Genom vårt strukturerade arbetssätt och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi lösningar med hög affärsnytta. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på NASDAQ OMX Nordens Small Cap lista 1998. Mer information hittar du på www.msc.se

Mer information:

Ronne Hamerslag Landschef Sverige

Efecte Corporation

Tfn +46 (0)70 813 26 00

Matz Borsch

VD

MSC Konsult AB

Tfn +46 (0)73 917 16 61Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/msc/r/msc-konsult-och-efecte-ingar-partnerskap-kring-systemlosningar-for-it-tjansteadministration-och-sjal,c9397345

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/468/9397345/110430.pdf

Show as PDF