Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Konsult - Delårsrapport Januari - Mars 2013

08:50 / 3 May 2013 Empir Group Press release

Januari - Mars 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 13,7 (13,7) mkr · Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,3) mkr · Resultat efter skatt uppgick till 0,5 (0,4) mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,04) krVD:s kommentarer

Trots en avvaktande konsultmarknad lyckades MSC generera vinst i det första kvartalet. Det finns flera anledningar till den positiva utvecklingen. Förvärvet av Open Source har landat väl i organisationen (mer information om förvärvet finns på sidan 9 i delårsrapporten). Vi har också haft en bra beläggning under kvartalet och andelen fasta åtaganden har ökat från 20 % av omsättningen under 2012 till 27 % under det första kvartalet 2013. MSCs målsättning är att fortsätta öka andelen fasta åtaganden under 2013. Förra årets satsning på offentlig sektor har fallit väl ut och vi räknar med att denna sektor kommer att öka ytterligare under året. I samband med årsskiftet genomfördes en omorganisation som innebar ökat fokus på försäljning samt att en ny konsultchef rekryterades. Målet med detta är att stärka, både rekrytering och försäljning för att skapa potential för organisk tillväxt på sikt. I nuläget och den närmaste framtiden prioriterar vi dock lönsamhet före tillväxt.

Marknaden

Almegas tjänsteindikator visar på en svagare tillväxt och för första kvartalet beräknas nära nolltillväxt. Personalnedskärningar i traditionellt betydande konsultköpare som Ericsson och storbankerna fortsätter att påverka marknaden negativt. MSC upplevde heller inte någon tillväxt i konsultmarknaden under kvartalet.

Utsikter

Förvärvet av Pro4u Open Source kommer att ha en fortsatt positiv effekt på MSC omsättning. Efterfrågan på MSCs konsulttjänster i övrigt förväntas att vara oförändrad under 2013. MSC kommer att arbeta för tillväxt men med fokus på bättre lönsamhet. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel. 073-917 16 61, e-post:

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/msc/r/delarsrapport-januari---mars-2013,c9409794

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/468/9409794/119207.pdf

Show as PDF