Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

VD byte på MSC Konsult AB

10:09 / 19 December 2014 Empir Group Press release

Enligt överenskommelse mellan Matz Borsch, VD på MSC Konsult AB (MSC) och Styrelsen för MSC slutar Matz Borsch sin tjänst den 19 juni 2015.

Under sina fyra år på MSC som VD har Matz Borsch förnyat tjänsteutbudet, breddat kundbasen, stabiliserat finanserna och skapat en stabil plattform för tillväxt och lönsamhet.

Nu behövs en ny profil för att öka på tillväxten och lönsamheten för MSC.

Rekryteringsprocessen är igång och vi hoppas kunna hitta en lämplig kandidat inom de närmaste månaderna.

Styrelsen framför ett stort tack till Matz och önskar honom lycka till i framtiden.

För ytterligare information kontakta:
Muazzam Choudhury, Styrelseordförande MSC Konsult AB, 070-595 83 21, mc@msc.se

Stockholm den 19 december 2014

MSC Konsult AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se, info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/