Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

15:30 / 1 Dec Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

18:55 / 30 Nov Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

15:37 / 30 Nov Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

08:55 / 30 Nov Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

09:25 / 25 Nov Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

14:05 / 20 Nov Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

14:59 / 19 Nov Empir Group Press release

Delårsrapport Januari - September 2015

Januari - September 2015 Nettoomsättningen uppgick till 32,7 (38,1) mkr Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (-0,7) mkr Resultat efter skatt uppgick...

15:24 / 3 Nov Empir Group Press release

Delårsrapport Januari - Juni 2015

Januari - Juni 2015
Nettoomsättningen uppgick till 23,3 (28,0) mkr
Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (0,1) mkr ...

14:00 / 20 Aug Empir Group Press release

PRESSMEDDELANDE  7 juli 2015

Ägarförändringar i MSC Konsult AB, ny tillförordnad VD, extra bolagsstämma
Ägarförändringar
Enligt Finansinspektionens offentliggjorda fla...

14:00 / 7 Jul Empir Group Press release

MSC tillsätter tillförordnad VD

Styrelsen i MSC Konsult AB tillsätter Muazzam Choudhury som tillförordnad VD f r om 15 juni 2015 och tills vidare. Muazzam Choudhury var VD i MSC ...

08:50 / 10 Jun Empir Group Press release

Information från MSCs årsstämma 2015

MSC Konsult AB (publ):s årsstämma hölls den 12 maj 2015.
Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:
Fastställande av resultaträkning...

18:00 / 12 May Empir Group Press release

Delårsrapport Januari - Mars 2015

Januari - Mars 2015
Nettoomsättningen uppgick till 11,8 (13,9) mkr
Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,5) mkr ...

08:50 / 12 May Empir Group Press release

Årsredovisning 2014

MSC Konsult AB publicerar årsredovisningen för 2014

10:47 / 15 Apr Empir Group Press release

Bokslutskommuniké 2014

Januari - December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 51,5 (53,2) mkr Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (1,1) mkr varav -0,6 mkr i avgångsvederl...

08:50 / 12 Feb Empir Group Press release