Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Open Source har fått tilldelning i Kammarkollegiets upphandling

13:58 / 20 January 2015 Empir Group Press release

MSC Open Source, helägt dotterbolag till MSC Konsult, är en av 7st leverantörer som har valts ut i Kammarkollegiets IT-upphandling "Programvaror och tjänster 2014 - Kontorsstöd".

Upphandlingen omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.

MSC Open Source är redan idag leverantör i Kammarkollegiets avtal "Öppna programvaror 2010" vilket avslutas under 2015.

"Vi är mycket nöjda och glada att få fortsatt förtroende att leverera våra tjänster via Kammarkollegiets avtal" - sägerMagnus Eriksson, BID Manager på MSC Open Source.

Kammarkollegiet uppskattar ramavtalets volym till c:a 1,1 miljarder kronor per år.

Ramavtalets löptid är 24 månader plus eventuell förlängning på högst 24 månader.

Om ingen överklagan av upphandlingen sker beräknas avtalet signeras i slutet av januari.

Vid frågor kontakta:

Magnus Eriksson, 070-266 8476

VD Matz Borsch, 073-917 1661

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/