Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

09:25 / 25 November 2015 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument aktier
Innehavare Empir Informatics AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2015-11-24
Gränsvärde för antal aktier 25 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 200 000
 - direkt innehavda rösträtter 320 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 28,5 %
 - direkt innehavda rösträtter 21,6 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 320 000
 - andel av rösträtter 21,6 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Monika Skoogh
 - telefon 0522-443858
 - mejl monika.skoogh@empir.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/