Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

18:55 / 30 November 2015 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument Aktier
Innehavare Alfanode AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 302 737
Antal rösträtter 178 621
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2015-11-30
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 302 737
 - direkt innehavda rösträtter 178 621
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 2,7 %
 - direkt innehavda rösträtter 12 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 178 621
 - andel av rösträtter 12 %
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag MSC Group AB
 - antal rösträtter 178 621
 - andel av rösträtter 12 %
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lars Save
 - telefon 070 590 18 22
 - mejl lars.save@saveit.se
Kommentar
Passering av flaggningsgräns pga bolaget genomfört en nyemission. Inget förändrat eget innehav.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/