Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC tillsätter tillförordnad VD

08:50 / 10 June 2015 Empir Group Press release

Styrelsen i MSC Konsult AB tillsätter Muazzam Choudhury som tillförordnad VD f r om 15 juni 2015 och tills vidare. Muazzam Choudhury var VD i MSC mellan 1987 - 2010 och f r om 2011 styrelseledamot och styrelseordförande. Rekryteringsprocessen av ordinarie VD fortgår.

Stockholm 20150610

För ytterliggare information kontakta:

Peter Gustafson, Styrelseordförande, tel 073-442 46 62

Muazzam Choudhury, tf VD, tel 070-595 83 21

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/