Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Lars Save ny VD och Koncernchef för MSC Konsult AB

08:30 / 21 August 2015 Empir Group Press release

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument, eller krav ställda i noteringsavtalet. Information lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2015 klockan 08.30

Styrelsen i MSC Konsult AB har utsett Lars Save till ny VD och Koncernchef för MSC Konsult AB. MSC Konsult AB har sedan tidigare ordinarie VD lämnande bolaget i juni haft två tillförordnande VD:ar under sommaren. Detta till viss del beroende på de ägarförändringar som skett i bolaget. Den extra bolagsstämman som hölls den 11 augusti utsåg delvis en ny styrelse i MSC Konsult AB (se tidigare pressmeddelande) och denna har utsett Lars Save som ny ordinarie VD för bolaget. Lars tillträder sin nya befattning omedelbart. I samband med detta återgår Torbjörn Nilsson till sin ordinarie tjänst som CFO och Peter Gustafson som styrelseordförande.

Lars Save kommer närmast från egen investeringsverksamhet och är huvudägare i Alfanode AB som är MSC Konsult ABs röstmässigt största enskilda ägare. Lars har mångårig operativ erfarenhet av såväl små som stora IT och databasbolag och han är grundare och delägare av ett flertal bolag där han har haft ledande befattningar. Lars är också grundare och har varit VD och Koncernchef för affärsinformationsföretaget Bisnode AB under många år och grundat och byggt upp den på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap listan noterade IT koncernen Addnode AB.

"Styrelsen är glada att vi nu har lyckats rekrytera en rutinerad VD med bred erfarenhet av förvärvsdriven expansion till MSC Konsult AB. Att Lars åter vill ta på sig en operativ roll för en noterad IT koncern och leda dess expansion och utveckling är roligt. Vi förväntar oss att vår nya VD skall få fart på tillväxten och lönsamheten och göra MSC Konsult AB till ett spännande bolag att vara aktieägare i både på kort och lång sikt," säger Peter Gustafson ordförande i MSC Konsult.

"Det skall bli spännande att ta sig an MSC och tillsammans med den nya styrelsen och vända en mångårig negativ spiral med försämrat marknadsvärde för aktieägarna. Med de nya ägarna i ryggen, där även jag ingår, är helt fokuserade på att få fart på MSC och att vända utvecklingen för detta IT bolag. Jag har som målsättning att driva en förvärvsdriven snabb tillväxt med stigande lönsamhet och driva en verksamhet som både anställda och aktieägare kan känna sig stolta över att vara en del av.", säger Lars Save tillträdande VD för MSC Konsult AB.    

För ytterligare information kontakta:

Peter Gustafson, styrelseordförande, 073-442 46 62

Lars Save, VD, 070-590 18 22

Stockholm den 21 augusti 2015

MSC Konsult AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se, info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/