Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport Januari - September 2016

Januari - September 2016
Nettoomsättningen uppgick till 113,2 (32,7) mkr
Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-0,1) mkr
Resulta...

08:30 / 8 Nov Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

18:23 / 21 Oct Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

08:31 / 21 Oct Empir Group Press release

MSC offentliggör prospekt.

Styrelsen i MSC Group AB har upprättat ett prospekt avseende den unitemission med företräde för aktieägarna i bolaget och de riktade emissioner so...

15:26 / 26 Aug Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

13:38 / 22 Aug Empir Group Press release

Delårsrapport Januari -Juni 2016

Januari - Juni 2016
Nettoomsättningen uppgick till 83,6 (23,3) mkr
Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (0,4) mkr
Resultat efter...

08:30 / 18 Aug Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

08:47 / 8 Jul Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

08:43 / 8 Jul Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

16:49 / 5 Jul Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:26 / 9 Jun Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:59 / 9 Jun Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

17:32 / 12 May Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

16:42 / 12 May Empir Group Press release

Information från MSCs årsstämma 2016

MSC Group AB (publ) höll årsstämma den 10 maj 2016.
Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:
Fastställande av resultaträkningar oc...

18:30 / 10 May Empir Group Press release

Delårsrapport Januari - Mars 2016

Januari - Mars 2016
Nettoomsättningen uppgick till 41,3 (11,8) mkr
Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (0,5) mkr
Resultat efter...

14:38 / 10 May Empir Group Press release

Årsredovisning 2015

Härmed avger MSC Group AB sin årsredovisning för 2015

09:55 / 15 Apr Empir Group Press release

Pressmedelande MSC

Styrelsen för MSC Group meddelade idag att Lars Save på styrelsens initiativ lämnar sin befattning som VD och koncernchef för MSC Group. Lars Save...

09:34 / 17 Feb Empir Group Press release

Bokslutskommuniké 2015

Januari - December 2015
Nettoomsättningen uppgick till 73,1 (51,5) mkr
Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (-1,5...

15:33 / 11 Feb Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

13:01 / 29 Jan Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

11:51 / 29 Jan Empir Group Press release

Företrädesemission och ny kapitalstruktur

27 januari 2016
Styrelsen i MSC Group AB föreslår att Bolaget ska genomföra en företrädesemission samt ändra Bolagets kapitalstruktur. Styrelse...

08:00 / 27 Jan Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

21:46 / 21 Jan Empir Group Press release

MSC offentliggör prospekt.

5 januari 2015
MSC offentliggör prospekt.
Styrelsen i MSC Group AB har upprättat ett prospekt med anledning av styrelsens beslut av den 22 o...

10:00 / 5 Jan Empir Group Press release