Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

11:51 / 29 January 2016 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument SE0000395105 Aktie B
Innehavare Rambas AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 139 542
Antal rösträtter 113 954
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2016-01-29
Gränsvärde för antal aktier 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 139 542
 - direkt innehavda rösträtter 113 954
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,8 %
 - direkt innehavda rösträtter 6,2 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lars Svensson
 - telefon 0707-662041
 - mejl lars@rambas.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/