Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

08:31 / 21 October 2016 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument B-aktier
Innehavare Empir Group AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 280 320
Antal rösträtter 228 032
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2016-10-20
Gränsvärde för antal aktier 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 396 947
 - direkt innehavda rösträtter 539 695
 - indirekt innehavda rösträtter 33 649
Andel
 - aktier 13,79 %
 - direkt innehavda rösträtter 11,6 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,73 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 12,33 % 5 396 947
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 12,33 % 5 396 947
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 573 344
 - andel av rösträtter 12,33 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Monika Skoogh
 - telefon 0522-443858
 - mejl monika.skoogh@empir.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/