Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

18:23 / 21 October 2016 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument SE0000395105 Aktier Serie B
Innehavare Alfanode AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 354 737
Antal rösträtter 183 821
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Konvertering
Datum 2016-10-20
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 106 827
 - direkt innehavda rösträtter 507 377
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,38 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,91 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,91 % 2 106 827
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,91 % 2 106 827
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 507 377
 - andel av rösträtter 10,91 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lars Save
 - telefon 0705901822
 - mejl lars.save@saveit.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/