Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group AB förvärvar aktier i Designtech Solutions AB.

18:40 / 27 October 2016 Empir Group Press release

27 oktober 2016

MSC Group AB har idag ingått avtal med Polarrenen Aktiebolag, organisationsnummer 556318-2707, om förvärv av 520 000 aktier i Designtech Solutions AB, organisationsnummer 556578-3734, motsvarande 28,42 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärvet genomfördes per idag.

Betalning för de förvärvade aktierna i Designtech Solutions AB erläggs genom emission av aktier av serie B i MSC Group. Styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman, idag beslutat att emittera 1 200 000 nya aktier av serie B till Polarrenen Aktiebolag. Aktierna emitteras till en kurs om 2,10 kronor per aktie, vilket innebär att den totala köpeskillingen uppgår till 2 520 000 kronor. De nya aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket inom kort.

Designtech har egenutvecklade och molnbaserade produktplattformar för dokument- och projekthantering, Collaboration Software, som säljs under namnen iCoordinator™ och ProjectCoordinator™. Speciell anpassning finns för dokument- och projekthantering inom byggbranschen under varumärket BIMcontact™. Affärsmodellen är löpande abonnemangsavgifter per användare eller projekt.

"Lars Save, VD MSC, säger att engagemanget i Designtech är början på en ny inriktning för MSC, vi får tillgång till vårt första renodlade produktbolag med en kompletterande affärsmodell till MSCs systemkonsultverksamhet. Detta är början på något nytt för MSC inom ett intressant och stort marknadssegment."

"Patrik Svanerudh, VD och en av grundarna till Designtech säger "att få in MSC Group AB som delägare i Designtech betyder mycket för vår fortsatta satsning på dokument- och projekthantering inom byggbranschen. Det är område med stor potential där våra möjligheter med lokal filsynkronisering och visning av BIM-modeller genom webbläsaren ger oss en unik position på marknaden. Vi tror också att MSC:s erfarenhet och bredd inom IT-området kommer att betydligt stärka Designtechs möjlighet att nå framgång på marknaden. Dessa faktorer gör det glädjande för Designtech att bli en del av MSC-gruppen."

Emissionen av 1 200 000 nya aktier av serie B medför en utspädning om cirka 3 procent av det totala antalet aktier i bolaget, beräknat såväl före som efter emissionen.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster i Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 klockan 18.40 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/